Turizm Fakültemiz Kurulmuştur

Üniversitemizin Turizm Fakültesi kurulmasına ilişkin teklifinin Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilerek 27 Ağustos 2015 Tarih ve 29458 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmasıyla, fakülte sayımız 8’e yükseldi. Böylece, Turizm alanında akademik çalışma yapan ve lisans düzeyinde öğrenci yetiştiren toplamda 28’inci Turizm Fakültesi ilimizde kurulmuş oldu.

Henüz 9 yıllık geçmişe sahip olan Üniversitemiz, yeni açılan Turizm Fakültemizle birlikte 8 Fakülte, 3 Enstitü, 2 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulu ve 11 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile hızla büyümesini sürdürerek ilimize ve ülkemize katma değer sağlamak adına çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ettirmektedir.

Gelişen ve büyüyen turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ve akademik bilgiye katkı sağlayacak olan Turizm Fakültemiz çağdaş, bilimsel ve kaliteli bir eğitim-öğretim ile orta ve üst kademe yönetici adayları, turist rehberleri ve yönetici şefler yetiştirmeyi; turizm alanında kaliteli, güncel ve uygulamaya dönük araştırmalar yaparak bu alandaki bilgi üretimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

2015 Yılında ülkemizdeki Turizm Fakülteleri için ÖSYM toplam 4,973 kontenjan ayırmış ve ilk yerleştirmede bu fakültelerde %92,10’luk bir doluluk oranına ulaşılmıştır.  İstihdam odaklı bir anlayışla açılan Fakültemizden mezun olacak öğrencilerimiz,

  • Konaklama işletmeleri,
  • Seyahat işletmeleri,
  • Yiyecek ve içecek işletmeleri, 
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı,
  • Hediyelik eşya mağazaları,
  • Animasyon ve eğlence işletmeleri,
  • Bağımsız iş olanakları (büyük sermaye gerektirmeyen pansiyon ve benzeri yerlerin işletmecisi olarak mezunlar      kendi işlerini kurabilirler) ve
  • Turizm eğitim kurumlarının gereksinim duyduğu akademik kadrolarda iş imkânı bulabileceklerdir.

Şehrimiz Hitit Medeniyetinin merkezinde yer almasının yanında, sahip olduğu tarihi, kültürel ve coğrafi yapısıyla kültür turizmi açısından muhteşem bir zenginliğe sahiptir. Tarihi mimarisi ve özgün somut-soyut değerleriyle önemli bir kültürel çekiciliği olan ilimiz, her yıl gerek yerli gerekse dünyanın dört bir yanından yabancı ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Mevcut değerlerin ortaya çıkarılması ve turizm potansiyelinin harekete geçirilip daha da ileriye taşınması noktasında önemli bir işlev görecek olan Turizm Fakültesi, şüphesiz ilimizin tanınmasına ve gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Dolayısıyla şehrimizde kurulan bu fakültede verilecek eğitimin temel hedefi başta Çorum olmak üzere, mikro düzeyde şehir ve Orta Karadeniz Bölgesi, makro düzeyde ise ülke genelinde gereksinim duyulan eğitimli iş gücünün yetiştirilmesine ve ülke turizminin gelişimine katkı sağlamak olacaktırHIZLI ERİŞİM