Misyon ve Visyon

Misyonu

İsmini Anadolu toprakları üzerinde binlerce yıllık tarihi geçmişi olan Hitit Uygarlığından alan üniversitemizde, açılması planlanan Turizm Fakültesi’nin misyonu; çağdaş, bilimsel ve kaliteli bir eğitim-öğretim sağlamak suretiyle turizm sektörü için nitelikli orta ve üst kademe yönetici adayları, turist rehberleri ve yönetici şefler (aşçılar) yetiştirmek, turizm alanında kaliteli, güncel ve uygulamaya dönük araştırmalar yaparak bu alandaki bilgi üretimine katkıda bulunmaktır. 


Vizyonu

Bilimselliği yakalamış, alanında en kaliteli öğretim elemanı ve öğrencileri bünyesinde bulunduran, turizm alanındaki gelişmeleri yakından takip eden, bölgesel anlamda öncü, ulusal düzeyde tercih edilebilen, uluslararası alanda dünyanın önde gelen araştırma ve öğretim birimleri arasında yer alan saygın fakültelerden biri olmaktır.

HIZLI ERİŞİM